WIA Metalektro biedt ook in 2021 goede verzekeringen tegen scherpe premies met heldere voorwaarden

Elk jaar kijken de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro kritisch naar de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen. Ondanks alle economische onrust is het ons gelukt om de premies voor 2021 gelijk te houden aan de premies van 2020. Dit komt onder andere door de korting die de Stichting Raad van Overleg (ROM) geeft op de premies.

Dit zijn de premies voor 2021 voor WIA Metalektro verzekeringen

  • WIA-Bodemverzekering: 0,11% van het bruto Jaarsalaris-WIA (SV-loon)
  • WGA-Hiaatverzekering: Standaard 0,18% van het bruto Jaarsalaris-WIA (SV-loon)
  • WGA-Hiaatverzekering: Aanvullend 0,11% van het bruto Jaarsalaris-WIA (SV-loon)

De verzekeringen sluiten aan op de AOW-leeftijd
De uitkeringen lopen door tot de AOW-leeftijd voor werknemers (maximaal 67 jaar en 3 maanden).

De WIA Metalektro verzekeringen zijn speciaal voor en door de Metalektro
ROM heeft Achmea Schadeverzekeringen gevraagd om deze 3 WIA verzekeringen te ontwikkelen. Deze verzekeringen sluiten perfect aan op de cao-afspraken. Hierdoor krijgen arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op hun inkomen. MN verzorgt de uitvoering van deze verzekeringen.