Blog Posts

Wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering?

Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat uw werknemer 15% of meer arbeidsongeschikt is? Mogelijk komt uw werknemer in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat uw […]

Hoe hoog is de uitkering?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:Het arbeidsongeschiktheidspercentage;Het gemiddelde loon per dag;De hoogte van de UWV-uitkering;Hoeveel uw werknemer nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat uw werknemer nog kan verdienen.Bereken het inkomen van uw werknemer met de WIA Calculator. Hier leest u meer. 

Tot wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering?

Uw werknemer heeft recht op een uitkering, zolang hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Lees er hier meer over.