rekenvoorbeeld wga-hiaatverzekering standaard

Piet is 40% arbeidsongeschikt en heeft een WGA-Hiaatverzekering Standaard

Een WIA-uitkering van UWV
Het is Piet niet gelukt om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan. Hij wordt door UWV gekeurd. Volgens UWV is Piet 40% arbeidsongeschikt. Hij krijgt een WGA-uitkering van UWV. De WGA-Hiaatverzekering Standaard van WIA-Metalektro vult zijn inkomen aan.

Rekenvoorbeeld

  • Piet is 40% arbeidsongeschikt
  • Zijn salaris voor ziekte was € 35.000
  • Theoretische restverdiencapaciteit € 21.000 (60% x € 35.000)
  • Piet benut zijn restverdiencapaciteit voor 20%
  • Nieuw salaris is € 4.200 (20% x € 21.000)
  • Minimumloon is € 21.835
  • Gemaximeerd bruto jaarsalaris € 58.311


Bereken de hoogte van uw uitkering met de WIA calculator.