Disclaimer

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie.

Deze website is eigendom van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro, hierna te noemen: “ROM” en wordt beheerd door Mn Services N.V., hierna te noemen: MN. De informatie op deze website is ontleend aan door de ROM betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De ROM aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van de ROM. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Het is gebruikers toegestaan de informatie van deze site met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan.

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site, grafische elementen of logo’s of het gebruiken van (een deel van) deze website van de ROM op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ROM.

De tekst van deze disclaimer kan zonder opgave van redenen en zonder hiervan nadere aankondiging te doen, worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.