Hoe kan mijn werknemer de WIA Metalektro verzekering(en) opzeggen?

Uw werknemer moet de verzekering(en) zelf schriftelijk opzeggen. Als hij minimaal een jaar heeft deelgenomen kan hij de verzekering(en) op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit moet hij doen via een aangetekende brief aan:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

De werknemer geeft u een kopie van zijn opzegging. Als wij een opzegging van uw werknemer hebben ontvangen bevestigen wij dit per brief aan u.