Kan ik opleidingskosten vergoed krijgen?

Dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De casemanager overlegt met u en beslist of er een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.