Wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering?

Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat uw werknemer 15% of meer arbeidsongeschikt is? Mogelijk komt uw werknemer in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat uw werknemer van UWV ontvangt. Bekijk hier of uw werknemer aan de voorwaarden voldoet om een uitkering van WIA Metalektro te krijgen.