Wat als mijn werknemer werkloos wordt?

Of werkloosheid gevolgen heeft voor de uitkering is afhankelijk van het soort uitkering.

  • De lopende uitkering uit de WIA-Bodemverzekering wordt bij werkloosheid beĆ«indigd. Ook kan uw werknemer geen aanspraak maken op een uitkering in de toekomst zolang hij werkloos is.
  • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Standaard loopt tijdens werkloosheid gewoon door. Was de eerste ziektedag van uw werknemer voor 1 januari 2012 Dan heeft uw werknemer geen recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij werkloosheid.
  • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend loopt ook gewoon door bij werkloosheid. Ook kan uw werknemer aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend als zijn eerste ziektedag nog tijdens zijn dienstverband in de Metalektro was en hij op dat moment verzekerd was. Wordt uw werknemer ziek als hij al werkloos is, dan heeft hij geen recht op een uitkering op basis van deze verzekering. Hij kan zich na het verlaten van de bedrijfstak niet meer verzekeren bij Metalektro. Uiteraard betalen hij en u dan ook geen premie meer.