Wat is er voor mijn werknemer geregeld als hij of zij twee jaar ziek is?

Als uw werknemer na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk is, dan wordt uw werknemer gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat uw werknemer nog kan en hoeveel hij of zij daarmee kan verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als uw werknemer volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan krijgt uw werknemer te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. Deze krijgt uw werknemer van UWV.

Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.
Met de uitkering van UWV komt uw werknemer helaas niet altijd op het inkomen dat hij of zij gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen het inkomen aan. De hoogte van de uitkering die uw werknemer van UWV en WIA Metalektro krijgt is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de uitkeringen van WIA Metalektro vindt u hier.