Onze verzekeringen

Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt dan heeft dat (soms) ingrijpende financiële gevolgen. Met onze verzekeringen zorgen wij ervoor dat uw werknemer een aanvulling krijgt op de uitkering die hij van UWV krijgt en zelfs een uitkering krijgt als hij of zij van UWV niets krijgt.

We bieden drie verzekeringen aan:

In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering. Ook ziet u tot wanneer de uitkering duurt en wat de hoogte is.

De WIA-Bodemverzekering De WGA-Hiaatverzekering Standaard De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een extra verzekering, alleen in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard

Voor wie? De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is. De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

Hoeveel? • De uitkering vult het inkomen aan tot in veel gevallen 100% van het verzekerd salaris

• De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het gemiddelde loon per dag.

• De hoogte is afhankelijk van het laatst verdiende loon en het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De uitkering is 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) verzekerde salaris maal het arbeidsongeschikheidspercentage minus de WGA-vervolguitkering.

Let op: voor de extra uitkering geldt dat de uitkering 75% is van het verschil tussen het laatst verdiende verzekerde loon en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering. (Alleen als u op of na 1 januari 2012 ziek werd.)

• De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw oude en nieuwe loon.

• Wanneer u blijft werken naast uw uitkering kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering tot 75% van uw verzekerde salaris.

• Let op: blijft u werken naast uw uitkering? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering van 75%.

Tot wanneer? Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• maximaal 7,5 jaar, of tot
• hij/zij de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar en 3 maanden) bereikt, of
• hij/zij niet meer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, of
• hij/zij werkloos wordt, de uitkering start weer als uw werknemer werkt binnen of buiten de Metalektro.

Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• hij/zij de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• hij/zij duurzaam arbeidsongeschikt wordt, of
• hij/zij geen WGA-vervolguitkering meer krijgt van UWV, of
• hij/zij komt te overlijden.

Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• hij/zij de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• hij/zij duurzaam arbeidsongeschikt wordt, of
• hij/zij komt te overlijden.

Voor de extra uitkering geldt dat deze komt te vervallen wanneer niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat minimaal 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut.