WGA-Hiaatverzekering Standaard

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Piet.

De WGA-Hiaatverzekering Standaard
Voor wie? De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: Een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

Voorwaarden? Uw werknemer krijgt een uitkering als hij/zij:

• volgens UWV 35% tot 80% arbeidsongeschikt is, en
• recht heeft op een WGA-vervolguitkering van UWV, en
• minimaal het minimumloon verdient, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag, en
• werkzaam is binnen of buiten de Metalektro. Ook als uw werknemer werkloos wordt, behoudt hij/zij recht op een uitkering.

Vanaf wanneer? De uitkering start:

• na afloop van de loongerelateerde uitkering van UWV of als uw werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de WGA-loonaanvullingsuitkering, en
• als uw werknemer gekeurd is door UWV.

Tot wanneer? Uw werknemer krijgt een uitkering totdat hij/zij:

• de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• duurzaam arbeidsongeschikt wordt, of
• geen WGA-vervolguitkering meer krijgt van UWV, of
• komt te overlijden.

Hoeveel? De hoogte van de uitkering:

• is afhankelijk van het laatst verdiende loon en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering is 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) verzekerde salaris maal het arbeidsongeschikheidspercentage minus de WGA-vervolguitkering.

 Let op: De extra uitkering vult het inkomen aan tot minimaal 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris.

De premie Samen met uw werknemer betaalt u premie. U mag 50% van de premie inhouden op het loon van uw werknemer.

U betaalt geen premie voor deze verzekering:

• als uw werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is, of
• vanaf 48 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.