OVER WIA METALEKTRO

Wij zorgen voor een extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid van 15% of meer. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zich verenigd in de ROM (Stichting Raad van Overleg in de Metalektro). Achmea Schadeverzekeringen N.V. heeft in opdracht van de ROM drie verzekeringen ontwikkeld, waarmee werknemers in de Metalektro zeker zijn van een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid:

  • WIA-Bodemverzekering;
  • WGA-Hiaatverzekering Standaard;
  • WGA-Hiaatverzekering Aanvullend.

Onze service
WIA Metalektro is een initiatief van en voor werknemers en werkgevers in de Metalektro. Wij hebben geen winstoogmerk. Ons doel is ervoor te zorgen dat u goed verzekerd bent. En als u vragen heeft, dan beantwoorden wij die zo snel en goed mogelijk