Administratieve uitvoering WIA Metalektro verzekeringen per 1 januari 2023 over naar Achmea

MN voert sinds de komst van de WIA Metalektro verzekeringen in 2009 de administratie van deze verzekeringen uit voor verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. Maar vanaf 2023 houdt MN zich alleen nog bezig met de administratie van pensioenen en vermogensbeheer. Daarom neemt Achmea vanaf 2023 de administratie van de WIA Metalektro verzekeringen over van MN. Binnen Achmea gaat Centraal Beheer dit voor de directe uitvoering doen en Avéro Achmea voor de werkgevers die AON als tussenpersoon hebben.

Wat gebeurt er tot 1 januari?
Eind augustus ontvangen alle werkgevers met één of meer WIA Metalektro verzekeringen een aankondigingsbrief.

  • In deze brief informeren we werkgevers dat vergoedingen voor meldingen die al lopen of nog starten in 2022 dit jaar nog door MN worden afgehandeld.
  • Omdat de premiebetaling vanaf 2023 via automatische afschrijving gaat, sturen we ook een machtiging mee. Wij vragen verzekerde werkgevers om deze in te vullen en vóór 9 september naar Achmea te sturen. De brieven en formulieren staan onder ‘downloads’.


Stuur voor 9 september uw
SEPA-machtiging naar Achmea


In oktober ontvangen de verzekerde werkgevers en werknemers de nieuwe premies.

  • Daarbij ontvangen zij meer informatie over de producten en andere productinhoudelijke zaken die vanaf 2023 gelden. En over de proceswijzigingen.

In december ontvangen werkgevers vanuit Achmea informatie over:

  • De nieuwe polis en de voorschotfactuur voor 2023.  
  • Ook ontvangen uitkeringsgerechtigden dan meer informatie over eventuele lopende vergoedingen. 
  • En uitleg over het nieuwe meldloket.


In december gaat ook het nieuwe meldloket open.

  • Tot 2 december kunnen verzekerde werkgevers alle mutaties over 2022 en eerder op gebruikelijke wijze via Inzendportaal.nl doorgeven aan MN. Deze zal MN nog verwerken. 
  • Medio december krijgen de werkgevers uitleg over het nieuwe meldloket van Achmea. Werkgevers ontvangen dan de gegevens om in het meldloket in te loggen. 
  • Vanaf 1 januari loopt de volledige administratie via Achmea. 

Geef vóór 2 december al uw werknemersmutaties over 2022 en eerder door via www.inzendportaal.nl


Vragen over de overgang van de administratie naar Achmea? Kiik dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.