VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMEEN

Waarom gaat WIA Metalektro over naar Achmea?
Achmea had de uitvoering van de WIA-verzekering uitbesteed aan MN. MN stopt per 1 januari 2023 met de uitvoering van verzekeringen. Achmea neemt daarom de uitvoering nu zelf over onder de labels Centraal Beheer en Avéro Achmea. Achmea is en blijft risicodrager. 

Waarom gaat WIA Metalektro weg bij Mn Services N.V.?
Achmea had de uitvoering van de WIA-verzekering uitbesteed aan MN. MN stopt per 1 januari 2023 met de uitvoering van verzekeringen. Achmea neemt daarom de uitvoering nu zelf over onder de labels Centraal Beheer en Avéro Achmea. Achmea is en blijft risicodrager. 

Waarom stopt MN met verzekeren?
De wens van de sociale partners is dat de focus van MN vanaf 2023 komt te liggen op de uitvoering van pensioenen en vermogensbeheer i.v.m. het nieuwe pensioenakkoord. MN voldoet graag aan deze wens. Om de benodigde focus te behalen is het nodig om te stoppen met de verzekeringsactiviteiten

Mag ik mijn verzekering bij een andere partij dan Achmea onderbrengen?
Ja, dat verandert niet. WIA Metalektro verzekeringen is en blijft een vrijwillige regeling.

Verandert de cao-verplichting?
Nee, de werkgever houdt een aanbiedingsverplichting. Zie voor meer informatie: 3.8.6 en 3.8.7 Cao's Metalektro 2020-2022


Verandert er iets in mijn huidige verzekeringen?
Nee, de verzekering wijzigt niet. Op hoofdlijnen blijft de dekking vergelijkbaar. In de inhoud en processen van werknemergegevens verandert er wel wat. Wij vertellen u hier in oktober meer over.

Wanneer krijg ik meer informatie over de overgang naar Achmea?
Wij laten u in oktober weten wat de overgang voor u betekent.

Moet ik zelf actie ondernemen? En zo ja, wat?
Nee, wij zetten zelf alles over en laten u hier op tijd meer over weten. 

Wanneer kan ik de nieuwe polis verwachten?
U ontvangt de nieuwe polis en voorwaarden half december.

Verandert de premie?
Zoals u van ons gewend bent, bepalen we ieder jaar de nieuwe premie. Wij vertellen u hier in oktober meer over. 

Waarom zijn er straks bij Achmea twee labels?
Als u de verzekering direct bij ons hebt afgesloten, krijgt u na de overgang ook een directe verzekering bij Centraal Beheer. Hebt u nu de verzekering via tussenpersoon AON afgesloten, dan blijft dat zo en krijgt u een verzekering bij Avéro Achmea.

Heb ik een keuze voor een label?
Het label is afhankelijk van uw keuze voor een directe verzekering of voor tussenpersoon AON. Als u nu uw verzekering hebt afgesloten via tussenpersoon AON, dan krijgt u een verzekering bij Avéro Achmea. Een verzekering bij Centraal Beheer kan alleen zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

Mag ik via een andere tussenpersoon aansluiten?
Nee dat is binnen de regeling WIA Metalektro verzekeringen niet mogelijk.

Merk ik iets van de overgang?
Wij zetten uw verzekering zo geruisloos mogelijk over. U blijft dus goed verzekerd. En we laten u natuurlijk alles weten over welke veranderingen voor u gelden.

Tot wanneer kan ik aanleveren via het inzendportaal van MN?
U kunt het huidige inzendportaal van MN tot 2 december blijven gebruiken voor het aanmelden, afmelden of wijzigen van werknemers. het is belangrijk dat u alle wijzigingen voor 2022 vóór 2 december meldt. Medio december is het nieuwe meldloket van Achmea voor u beschikbaar. U krijgt dan uw inloggegevens. 

Hoe meld ik voortaan mijn werknemers aan?
U kunt het huidige inzendportaal van MN tot 2 december blijven gebruiken voor het aanmelden, afmelden of wijzigen van werknemers. Medio december is het nieuwe meldloket van Achmea voor u beschikbaar. U krijgt dan uw inloggegevens.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de verzekering?
Uw verzekering blijft op hoofdlijnen gelijk. Wij vertellen u eind oktober meer over over wat dit concreet voor u en uw werknemers gaat betekenen.

Waar kan ik meer informatie over de overgang vinden?
U vindt alle belangrijke informatie over WIA Metalektro verzekeringen op www.wiametalektro.nl. Komt u er toch niet uit?  Dan kunt u mailen naar metalektrowia@mn.nl.

Verandert er iets voor mijn werknemers?
Uw werknemers blijven goed verzekerd. De dekking blijft op hoofdlijnen gelijk. Als een werknemer op dit moment een vergoeding krijgt, blijft deze ook na de overgang gewoon doorlopen.

Hoe worden ik en mijn werknemers geïnformeerd over de overgang?
Wij nemen u zorgvuldig mee in de overgang naar Centraal Beheer of Avéro Achmea.

  • In augustus hebt u de aankondigingsbrief ontvangen. 
  • Eind oktober krijgen u en uw werknemers zoals u van ons gewend bent de nieuwe premie voor 2023. Dan leggen we u ook uit wat er voor u verandert.
  • Half december krijgt u de nieuwe polis en voorwaarden voor 2023. En krijgt u uw inloggegevens voor het nieuwe digitale meldloket.


Wat gebeurt er met lopende vergoedingen?
Deze blijven ongewijzigd. Al uw meldingen in 2022 handelt MN af. Vergoedingen voor meldingen die al lopen of nog starten in 2022 handelt MN dit jaar nog af. Vanaf 1 januari 2023 neemt Achmea deze afhandeling over.

Wat wordt de betaaltermijn voor de premie?
U blijft de premie gewoon per kwartaal betalen. Maar dit gebeurt via een automatische afschrijving. Hiervoor hebben wij een machtiging automatische afschrijving nodig. In de aankondigingsbrief van 24 augustus vindt u hierover meer uitleg en een machtigingsfomulier.