Rekenvoorbeelden

Wim is 32% arbeidsongeschikt en heeft een WIA-Bodemverzekering

Geen recht op een WIA-uitkering van UWV
Het is Wim niet gelukt om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan. Hij wordt door UWV gekeurd. Volgens UWV is Wim 32% arbeidsongeschikt. Hij heeft geen recht op een wettelijke uitkering van UWV en valt daardoor terug in inkomen. Een WIA-Bodemverzekering vult zijn bruto jaarsalaris aan tot maximaal 100%. Dit geldt tot een maximum jaarsalaris van € 58.311 in 2021.

Rekenvoorbeeld

 • Wim is 32% arbeidsongeschikt
 • Zijn bruto jaarsalaris voor ziekte was €35.000

Wim krijgt geen uitkering van het UWV, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
Hij heeft wel recht op een uitkering van de WIA-Bodemverzekering van WIA Metalektro. De hoogte van de WIA-Bodemuitkering berekent u met de formule: (gemaximeerde) jaarsalaris x arbeidsongeschiktheidspercentage.
Wim ontvangt een uitkering van € 11.200 (€ 35.000 x 32%)

Bereken de hoogte van uw uitkering met de WIA calculator.

Foto_rekenvoorbeeld_wim

Piet is 40% arbeidsongeschikt en heeft een WGA-Hiaatverzekering Standaard

Een WIA-uitkering van UWV
Het is Piet niet gelukt om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan. Hij wordt door UWV gekeurd. Volgens UWV is Piet 40% arbeidsongeschikt. Hij krijgt een WGA-uitkering van UWV. De WGA-Hiaatverzekering Standaard van WIA-Metalektro vult zijn inkomen aan.

Rekenvoorbeeld

 • Piet is 40% arbeidsongeschikt
 • Zijn salaris voor ziekte was € 35.000
 • Theoretische restverdiencapaciteit € 21.000 (60% x € 35.000)
 • Piet benut zijn restverdiencapaciteit voor 20%
 • Nieuw salaris is € 4.200 (20% x € 21.000)
 • Minimumloon is € 21.835
 • Gemaximeerd bruto jaarsalaris € 58.311

Bereken de hoogte van uw uitkering met de WIA calculator.

Foto_rekenvoorbeeld_piet

Kees is 50% arbeidsongeschikt en heeft een WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een WIA-uitkering van UWV
Het is Kees niet gelukt om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan. Hij wordt door UWV gekeurd. Volgens UWV is Kees 50% arbeidsongeschikt. Hij krijgt een WGA-uitkering van UWV. De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend van WIA-Metalektro vult zijn inkomen aan.

Rekenvoorbeeld

 • Bruto jaarsalaris voor ziekte € 40.000
 • Theoretische verdiencapaciteit € 20.000 (50% x € 40.000)
 • Kees benut zijn verdiencapaciteit voor 60%
 • Nieuw salaris is € 12.000 (60% x € 20.000)
 • Minimumloon is € 21.835
 • Gemaximeerd bruto jaarsalaris € 58.311

Bereken de hoogte van uw uitkering met de WIA calculator.

Foto_rekenvoorbeeld_kees


Monique is 40% arbeidsongeschikt en heeft een WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een WIA-uitkering van UWV
Het is Monique niet gelukt om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan. Ze wordt door UWV gekeurd. Volgens UWV is Monique 40% arbeidsongeschikt. Ze krijgt een WGA-uitkering van UWV. De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend van WIA-Metalektro vult haar inkomen aan.


Rekenvoorbeeld

 • Bruto jaarsalaris voor ziekte € 35.000
 • Theoretische verdiencapaciteit € 21.000 (60% x € 35.000)
 • Monique benut haar verdiencapaciteit voor 20%
 • Nieuw salaris is € 4.200 (20% x € 21.000)
 • Minimumloon is € 21.835
 • Gemaximeerd bruto jaarsalaris € 58.311

Bereken de hoogte van uw uitkering met de WIA calculator.

Foto_rekenvoorbeeld_monique