U heeft een zieke werknemer

Korter dan twee jaar

Als één van uw werknemers langere tijd niet kan werken heeft dat ingrijpende gevolgen voor uw werknemer én voor uw bedrijf. 

Twee jaar loondoorbetaling aan uw werknemer

 • De eerste 52 weken dat uw werknemer ziek is, bent u verplicht het volledige loon (exclusief onkostenvergoeding of overwerktoeslag) te betalen.
 • Informeer WIA Metalektro en UWV als uw werknemer 42 weken ziek is. U leest hier hoe u dat doet.
 • In het tweede ziektejaar betaalt u uw zieke werknemer minimaal 70% van het loon (exclusief onkostenvergoedingen of overwerktoeslag).
 • Werknemers die optimaal meewerken aan herstel en re-integratie krijgen 80% van hun loon in het tweede ziektejaar. Ook werknemers van wie de gezondheid zo slecht is dat re-integratie niet mogelijk is, krijgen 80% van hun loon.
 • Deze aanvullingen op het loon zijn geregeld vanuit de cao Metalektro. Voor verdere informatie cao Metalektro artikel 3.8.

Samen werken aan herstel
In de eerste twee jaar kijkt u samen met uw werknemer en de arbodienst hoe uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. De overheid heeft hiervoor een stappenplan gemaakt. Op de website van UWV leest u hier meer over.

Langer dan twee jaar, WIA

Twee jaar ziek en dan?
Is uw werknemer na bijna twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan wordt uw werknemer gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat uw werknemer nog kan en hoeveel hij of zij daarmee kan verdienen. Zo bepaalt UWV voor hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidsongeschiktheidspercentage.


De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. Deze krijgt uw werknemer van UWV, als UWV bepaalt dat uw werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.


WIA
Metalektro vult het inkomen aan
Met de uitkering van UWV komt uw werknemer helaas niet altijd op het inkomen dat uw werknemer gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen het inkomen aan. De hoogte van de uitkering van WIA Metalektro, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat geldt ook voor de uitkering van UWV. Bereken het inkomen met de WIA Calculator. Meer informatie over onze verzekeringen en rekenvoorbeelden vindt u hier.

Arbeidsongeschiktheids-percentage Uitkering UWV Uitkering WIA Metalektro, maximaal salaris tot € 58.311 (2021)
Minder dan 15% Geen Geen
15% tot 35% Geen WIA-Bodemuitkering
35% tot en met 80% WGA-uitkering WGA-Hiaatuitkering Standaard

WGA-Hiaatuitkering Aanvullend

80% tot en met 100% niet duurzaam WGA-uitkering WGA-Hiaatuitkering Standaard
80% tot en met 100% duurzaam IVA-uitkering Geen

In de WAO

Is uw werknemer vóór 1 januari 2004 ziek geworden? Is hij of zij vanaf die tijd niet meer volledig aan het werk gegaan? Waarschijnlijk ontvangt uw werknemer een WAO-uitkering van UWV. Als uw werknemer een WAO-uitkering ontvangt komt hij of zij niet in aanmerking voor een WIA-uitkering en kan daardoor ook geen verzekering afsluiten bij WIA Metalektro.

Wat zegt de cao en wat zegt de wet

Als uw werknemer ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Hieronder staan de belangrijkste op een rij.

De wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
In deze wet staat dat u voor een periode van twee jaar bij ziekte het loon van uw werknemer doorbetaalt. Dit is via de wet geregeld, zodat uw werknemer de kans krijgt om te herstellen. Hoeveel u als werkgever betaalt staat in de cao Metalektro.

Cao Metalektro, loondoorbetaling bij ziekte
In de cao Metalektro hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over loondoorbetaling als een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U betaalt het loon van uw werknemer maximaal 104 weken door. In de eerste 52 weken is dit 100% van het volledige Ziektewet-dagloon. Daarna betaalt u de volgende 52 weken 80% van het volledige Ziektewet-dagloon of 70% als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Aanvulling vanuit de cao Metalektro als uw werknemer gedeeltelijke weer aan het werk gaat
Is het u gelukt, samen met uw werknemer, aangepaste werkzaamheden te vinden en kan uw werknemer daardoor weer gedeeltelijk aan het werk? In de cao Metalektro staat dat u er voor moet zorgen dat het salaris van uw werknemer in het eerste jaar gelijk is aan het salaris dat hij zou verdienen voordat hij ziek werd. In het tweede jaar krijgt uw werknemer in totaal minimaal 90% van zijn oude salaris.

Wet verbetering Poortwachter
In de wet verbetering Poortwachter staat welke stappen u samen met uw werknemer in de eerste twee jaar van ziekte moet nemen. U bent samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Op de website van UWV vindt u wat u kan en moet doen.

De wet WIA
Als uw werknemer na twee jaar ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan krijgt uw werknemer te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. De uitkering krijgt uw werknemer van UWV. Er zijn twee soorten uitkeringen via de WIA geregeld: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

De wet WAO
De WAO is vervangen door de WIA. Alleen werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden, vallen nog onder de WAO.

De cao Metalektro WIA-verzekeringen
Vanuit de cao bent u als werkgever verplicht uw werknemers een WGA-hiaatverzekering aan te bieden om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% te verzekeren. De verzekering zorgt voor een periodieke uitkering die de WGA-vervolguitkering van UWV tot uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd aanvult. De premie voor de WGA-hiaatverzekering komt voor 50% voor rekening van de werkgever.

Vanuit de bedrijfstak Metalektro wordt een WIA-bodemverzekering aangeboden. Werknemers mogen kiezen of ze willen deelnemen aan deze verzekering. De WIA-bodemverzekering dekt het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. De werkgever is verplicht 50% van de premie voor de WIA-bodemverzekering te betalen.

Vraag het WIA Metalektro

Nieuwe dienst: Een helpende hand bij arbeidsongeschiktheid

Veel mensen die te maken krijgen met een arbeidsbeperking hebben vragen en weten niet goed waar te beginnen. Een helpende hand vanuit de branche, is daarbij meer dan welkom. Samen kijken wij wat het voor u en de werknemer betekent en hoe wij hierbij kunnen helpen.

Wat kunt u als werkgever van ons verwachten?

 • Gratis en vrijblijvend onze hulp bij langdurig verzuim
 • Advies in de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Ondersteuning van uw werknemer bij re-integratie, ook na 104 weken dienstverband
 • Informatie over mogelijke gevolgen en verantwoordelijkheden, ook na de WIA beoordeling
 • Een casemanager re-integratie als vaste contactpersoon

Samen met uw (ex-)werknemer kijken we wat hij of zij nog wil en kan doen.
 

Wat kunnen wij voor uw (ex)werknemer betekenen?

 • Persoonlijk advies
 • Begeleiding door een casemanager re-integratie
 • Informatie over wet- en regelgeving
 • Uitleg over zijn/haar uitkering(en) en verzekering(en)
 • Inzet van onafhankelijke arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen voor het vaststellen van de mogelijkheden
 • Ondersteuning bij ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financieel overzicht, hulp bij het uitzoeken
 • Een re-integratietraject naar werk of vrijwilligerswerk, scholing of bijvoorbeeld persoonlijke coaching.


Vanzelfsprekend is dat:

 • We rekening houden met persoonlijke wensen, alles in eigen tempo.
 • De ondersteuning op ieder moment gestopt kan worden zonder dat dit invloed heeft op de uitkering.
 • Als er al begeleiding is, we samenwerken met UWV of een verzekeraar.
 • Re-integratiemiddelen die wij inzetten in de meeste gevallen volledig worden vergoed.
 • Persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons. Zonder toestemming gaan deze niet naar andere partijen zoals UWV toe.


Wilt u weten hoe we u kunnen helpen?

U kunt met ons contact opnemen:

MN zorgt voor de uitvoering van re-integratieondersteuning waar werknemers en werkgevers gebruik van kunnen maken.