Uw administratie

Premie

Uw werknemers zijn bij WIA Metalektro goed verzekerd tegen de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Ieder kwartaal rond de 25e van de tweede maand sturen wij u een nota voor de betaling van de premies. Uw nota staat ook online op MN Verzekeringen online. De premiepercentages per verzekering ziet u in deze tabel.

2018 2019 2020 2021
WIA-Bodemverzekering 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
WGA-Hiaatverzekering Standaard 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

Wij berekenen de premie over het bruto verzekerd loon. Het bruto verzekerd loon is het loon sociale verzekeringen (SV-loon). Dat is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, en dergelijke. In 2021 is het SV-loon maximaal € 58.311. Voor een uitleg van het bruto verzekerde loon kunt u de brochure Toelichting verzekerd salaris raadplegen. Let op, voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard betaalt u geen premie voor uw werknemer die minder verdient dan het wettelijk minimum loon. De premieoplegging start wanneer het loon gelijk aan of meer is dan het wettelijk minimum loon.

WIA Metalektro biedt ook in 2021 goede verzekeringen tegen scherpe premies met heldere voorwaarden
Elk jaar kijken de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro kritisch naar de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen. Ondanks alle economische onrust is het ons gelukt om de premies voor 2021 gelijk te houden aan de premies van 2020. Dit komt onder andere door de korting die de Stichting Raad van Overleg (ROM) geeft op de premies.

De verzekeringen sluiten aan op de AOW-leeftijd
De uitkeringen lopen door tot de AOW-leeftijd voor werknemers (maximaal 67 jaar en 3 maanden).

U houdt (een deel van) de premie in op het loon

 • U mag 50% van de premie voor de WIA-Bodemverzekering en WGA-Hiaatverzekering Standaard inhouden op het loon van uw werknemer.
 • De premie voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend mag u volledig inhouden op het loon van uw werknemer.

Tot wanneer betaalt u premie voor uw werknemers?
Op een bepaalde leeftijd betaalt u voor uw werknemer geen premie meer. Wanneer dat is, verschilt per verzekering.

 • WIA-Bodemverzekering
  U betaalt geen premie meer vanaf 24 maanden voor de AOW-leeftijd van uw werknemer.
 • WIA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend
  U betaalt geen premie meer vanaf 48 maanden voor de AOW-leeftijd van uw werknemer.

De wettelijke AOW-leeftijd is gekoppeld aan de verjaardag van uw werknemer. Dat betekent dat u geen premie meer betaalt vanaf de verjaardag van uw werknemer. De AOW-leeftijd berekent u op de website van SVB.


Premievrijstelling voor een arbeidsongeschikte werknemer

 • Verklaart UWV dat uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is? Uw werknemer en u krijgen premievrijstelling voor de WIA-Bodemverzekering. Dat betekent dat u geen premie betaalt voor deze verzekering.
 • Is uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt? Uw werknemer en u krijgen premievrijstelling voor de WIA-Bodemverzekering, de WGA-Hiaatverzekering Standaard én de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend.

U vraagt premievrijstelling aan door ons een kopie van de beschikking van UWV, waarop het arbeidsongeschiktheidspercentage staat, te sturen.

Uw administratie

Meld uw werknemers aan via Inzendportaal.nl
Een nieuwe werknemer meldt u aan via Inzendportaal.nl. Wij sturen u of uw werknemer een aanmeldformulier. Dat is afhankelijk van de afspraken die u daarover met ons maakte. Uw werknemer meldt zich aan door het aanmeldformulier naar ons terug te sturen.

Let op: Uw werknemer bepaalt zelf of hij of zij deel wil nemen aan de verzekeringen van WIA Metalektro. Alleen als wij een ingevuld aanmeldformulier ontvangen, registreren wij de deelname van uw werknemer. Uw werknemer krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.


Meld uw werknemers af via Inzendportaal.nl

Ook als een werknemer uit dienst gaat, geeft u dit door via Inzendportaal.nl. De verzekering en de premiebetaling stoppen. Uw werknemer ontvangt hierover een brief van ons.


Controleer of uw werknemers verzekerd zijn

Wilt u nagaan wie van uw werknemers verzekerd is, dan kunt u hiervoor de kwartaalnota gebruiken. Op de nota staan alle werknemers die zijn aangemeld. Deze nota kunt u ook downloaden in Excel via www.mnverzekeringenonline.nl. Per dekking staat vermeld welke werknemers deelnemen aan de WIA Metalektro verzekeringen. Zijn er medewerkers die nog niet op de nota staan vermeld, dan kan het zijn dat wij nog geen aanmelding hebben ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.


Geef wijzigingen door via Inzendportaal.nl
Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de premie of op de hoogte van een uitkering. Geef de volgende wijzigingen zo snel mogelijk door via Inzendportaal.nl:

 • salariswijzigingen;
 • het aantal uren dat een werknemer werkt.


Informeer
WIA Metalektro en UWV als uw werknemer 42 weken ziek is
Geef ons de volgende gegevens door:

 • de naam van uw werknemer;
 • de eerste ziektedag;
 • zijn werknemernummer of BSN.

Dat doet u bij voorkeur door een mail te sturen naar metalektrowia@mn.nl met het onderwerp ‘ 42e-weeksmelding’. Of telefonisch via 070 316 08 66 of per post. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de 42e-weeksmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.

De uitbetaling

Uw werknemer werkt niet meer in de Metalektro
Wij betalen de uitkering direct aan uw werknemer.


Uw werknemer
werkt nog (gedeeltelijk) bij u
Wij betalen de uitkering van uw werknemer aan u. Iedere maand rond de 25e. U krijgt daarvan iedere maand een specificatie. Daarop staat ook het bedrag dat wij u betalen voor uw werkgeverslasten.


U betaalt de uitkering aan uw werknemer via het loon
U betaalt de uitkering van WIA Metalektro samen met het loon van uw werknemer. U verzorgt de afdracht voor uw werknemer aan de Belastingdienst. Daarom ontvangt u van ons een bijdrage voor de werkgeverslasten. Elk jaar ontvangt u in de eerste week van februari bericht over de werkgeverslasten van dat jaar.


De vergoeding voor werkgeverslasten in 2021

 • 30,6% t.b.v. de uitkering van de WIA-Bodemverzekering, als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is;
 • 19,5% t.b.v. de uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Standaard;
 • 5,75% als vergoeding voor de premie ZVW als de uitkering direct aan de uitkeringsgerechtigde wordt betaald.