Verzekeringen aanvragen en opzeggen

VERZEKERINGEN AANVRAGEN EN OPZEGGEN

Voordelen WIA Metalektro

Vijf reden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij WIA Metalektro.

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers. Wordt uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Onze verzekeringen beperken de financiële gevolgen;
 • Scherpe premie;
 • Administratief gemak, we maken het u graag zo eenvoudig mogelijk;
 • Voor uw werknemers fiscaal voordelig, doordat de premie wordt betaald uit het brutoloon;
 • Voor en door werkgevers vastgelegd in de cao Metalektro.

Aanvragen

Verzekeringen WIA Metalektro speciaal voor cao Metalektro

De WIA Metalektro verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor de werkgevers en werknemers die onder de cao Metalektro vallen. U kunt deelnemen aan onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als:

 • uw bedrijf verplicht is aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Metalektro (PME), of
 • uw bedrijf of vrijwillig is aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Metalektro (PME). Hierbij gelden de volgende extra voorwaarden:
  • uw bedrijf maakt deel uit van een concern, waarvan al één of meerdere onderdelen onder de cao van de Metalektro vallen
  • uw bedrijf is bereid de ROM-heffing (secretariaatkosten op bedrijfstakniveau) te betalen. Deze bedraagt in 2017 0,02% van de totale loonsom.

Neem contact met ons op

Start u een nieuw bedrijf en bepaalt de ROM (Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) dat uw bedrijf onder de cao van de Metalektro valt? Of bestaat uw bedrijf al langere tijd en heet u interesse in onze verzekeringen? Neem contact met ons op, we bekijken graag de mogelijkheden. Ook als u vrijwillig bent aangesloten bij PME en interesse heeft in onze verzekeringen, bespreken wij graag de mogelijkheden. Neem contact op met onze afdeling Klanteninformatie door een e-mail te sturen naar metalektrowia@mn.nl of via telefoonnummer 070 316 08 66.

Opzeggen

Stop de deelname voor al uw werknemers

De contractsperiode van onze verzekeringen is één jaar. Daarna verlengen wij uw deelname steeds met één jaar. Na afloop van de eerste contractsperiode kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen naar:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

Stop de deelname van één werknemer

Uw deelname geldt voor al uw werknemers. Heeft u een werknemer die niet deel wil nemen? Uw werknemer moet de verzekering(en) zelf schriftelijk opzeggen. Als uw werknemer minimaal één jaar heeft deelgenomen kan hij of zij de verzekering(en) op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Uw werknemer stuurt een aangetekende brief aan:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

Wij sturen uw werknemer en u een bevestiging van de opzegging.