korter dan 2 jaar ziek

Als één van uw werknemers langere tijd niet kan werken heeft dat ingrijpende gevolgen voor uw werknemer én voor uw bedrijf. 

Twee jaar loondoorbetaling aan uw werknemer

  • De eerste 52 weken dat uw werknemer ziek is, bent u verplicht het volledige loon (exclusief onkostenvergoeding of overwerktoeslag) te betalen.
  • Informeer WIA Metalektro en UWV als uw werknemer 42 weken ziek is. U leest hier hoe u dat doet.
  • In het tweede ziektejaar betaalt u uw zieke werknemer minimaal 70% van het loon (exclusief onkostenvergoedingen of overwerktoeslag).
  • Werknemers die optimaal meewerken aan herstel en re-integratie krijgen 80% van hun loon in het tweede ziektejaar. Ook werknemers van wie de gezondheid zo slecht is dat re-integratie niet mogelijk is, krijgen 80% van hun loon.
  • Deze aanvullingen op het loon zijn geregeld vanuit de cao Metalektro. Voor verdere informatie cao Metalektro artikel 3.8.


Samen werken aan herstel
In de eerste twee jaar kijkt u samen met uw werknemer en de arbodienst hoe uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. De overheid heeft hiervoor een stappenplan gemaakt. Op de website van UWV leest u hier meer over.