wat zegt de wet

Als uw werknemer ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Hieronder staan de belangrijkste op een rij.

De wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
In deze wet staat dat u voor een periode van twee jaar bij ziekte het loon van uw werknemer doorbetaalt. Dit is via de wet geregeld, zodat uw werknemer de kans krijgt om te herstellen. Hoeveel u als werkgever betaalt staat in de cao Metalektro.

Cao Metalektro, loondoorbetaling bij ziekte
In de cao Metalektro hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over loondoorbetaling als een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U betaalt het loon van uw werknemer maximaal 104 weken door. In de eerste 52 weken is dit 100% van het volledige Ziektewet-dagloon. Daarna betaalt u de volgende 52 weken 80% van het volledige Ziektewet-dagloon of 70% als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Aanvulling vanuit de cao Metalektro als uw werknemer gedeeltelijke weer aan het werk gaat
Is het u gelukt, samen met uw werknemer, aangepaste werkzaamheden te vinden en kan uw werknemer daardoor weer gedeeltelijk aan het werk? In de cao Metalektro staat dat u er voor moet zorgen dat het salaris van uw werknemer in het eerste jaar gelijk is aan het salaris dat hij zou verdienen voordat hij ziek werd. In het tweede jaar krijgt uw werknemer in totaal minimaal 90% van zijn oude salaris.

Wet verbetering Poortwachter
In de wet verbetering Poortwachter staat welke stappen u samen met uw werknemer in de eerste twee jaar van ziekte moet nemen. U bent samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Op de website van UWV vindt u wat u kan en moet doen.

De wet WIA
Als uw werknemer na twee jaar ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan krijgt uw werknemer te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. De uitkering krijgt uw werknemer van UWV. Er zijn twee soorten uitkeringen via de WIA geregeld: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

De wet WAO
De WAO is vervangen door de WIA. Alleen werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden, vallen nog onder de WAO.

De cao Metalektro WIA-verzekeringen
Vanuit de cao bent u als werkgever verplicht uw werknemers een WGA-hiaatverzekering aan te bieden om het financiƫle risico bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% te verzekeren. De verzekering zorgt voor een periodieke uitkering die de WGA-vervolguitkering van UWV tot uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd aanvult. De premie voor de WGA-hiaatverzekering komt voor 50% voor rekening van de werkgever.

Vanuit de bedrijfstak Metalektro wordt een WIA-bodemverzekering aangeboden. Werknemers mogen kiezen of ze willen deelnemen aan deze verzekering. De WIA-bodemverzekering dekt het financiƫle risico bij arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. De werkgever is verplicht 50% van de premie voor de WIA-bodemverzekering te betalen.