uw administratie

Meld uw werknemers aan via Inzendportaal.nl
Een nieuwe werknemer meldt u aan via Inzendportaal.nl. Wij sturen u of uw werknemer een aanmeldformulier. Dat is afhankelijk van de afspraken die u daarover met ons maakte. Uw werknemer meldt zich aan door het aanmeldformulier naar ons terug te sturen.

Let op: Uw werknemer bepaalt zelf of hij of zij deel wil nemen aan de verzekeringen van WIA Metalektro. Alleen als wij een ingevuld aanmeldformulier ontvangen, registreren wij de deelname van uw werknemer. Uw werknemer krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.


Meld uw werknemers af via Inzendportaal.nl

Ook als een werknemer uit dienst gaat, geeft u dit door via Inzendportaal.nl. De verzekering en de premiebetaling stoppen. Uw werknemer ontvangt hierover een brief van ons.


Controleer of uw werknemers verzekerd zijn

Wilt u nagaan wie van uw werknemers verzekerd is, dan kunt u hiervoor de kwartaalnota gebruiken. Op de nota staan alle werknemers die zijn aangemeld. Deze nota kunt u ook downloaden in Excel via www.mnverzekeringenonline.nl. Per dekking staat vermeld welke werknemers deelnemen aan de WIA Metalektro verzekeringen. Zijn er medewerkers die nog niet op de nota staan vermeld, dan kan het zijn dat wij nog geen aanmelding hebben ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.


Geef wijzigingen door via Inzendportaal.nl
Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de premie of op de hoogte van een uitkering. Geef de volgende wijzigingen zo snel mogelijk door via Inzendportaal.nl:

  • salariswijzigingen;
  • het aantal uren dat een werknemer werkt.


Informeer 
WIA Metalektro en UWV als uw werknemer 42 weken ziek is
Geef ons de volgende gegevens door:

  • de naam van uw werknemer;
  • de eerste ziektedag;
  • zijn werknemernummer of BSN.


Dat doet u bij voorkeur door een mail te sturen naar metalektrowia@mn.nl met het onderwerp ‘ 42e-weeksmelding’. Het kan ook telefonisch via 070 316 08 66 of per post. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de 42e-weeksmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.