premie

Uw werknemers zijn bij WIA Metalektro goed verzekerd tegen de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Ieder kwartaal rond de 25e van de tweede maand sturen wij u een nota voor de betaling van de premies. Uw nota staat ook online op MN Verzekeringen online. De premiepercentages per verzekering ziet u in deze tabel.


2019202020212022
WIA-Bodemverzekering0,11%0,11%0,11%0,13%
WGA-Hiaatverzekering Standaard0,18%0,18%0,18%0,20%
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend0,11%0,11%0,11%0,11%


Wij berekenen de premie over het bruto verzekerd loon. Het bruto verzekerd loon is het loon sociale verzekeringen (SV-loon). Dat is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, en dergelijke. In 2021 is het SV-loon maximaal € 58.311. Voor een uitleg van het bruto verzekerde loon kunt u de brochure Toelichting verzekerd salaris raadplegen. Let op, voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard betaalt u geen premie voor uw werknemer die minder verdient dan het wettelijk minimum loon. De premieoplegging start wanneer het loon gelijk aan of meer is dan het wettelijk minimum loon.

WIA Metalektro biedt ook in 2021 goede verzekeringen tegen scherpe premies met heldere voorwaarden
Elk jaar kijken de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro kritisch naar de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen. Ondanks alle economische onrust is het ons gelukt om de premies voor 2021 gelijk te houden aan de premies van 2020. Dit komt onder andere door de korting die de Stichting Raad van Overleg (ROM) geeft op de premies.

De verzekeringen sluiten aan op de AOW-leeftijd
De uitkeringen lopen door tot de AOW-leeftijd voor werknemers (maximaal 67 jaar en 3 maanden).

U houdt (een deel van) de premie in op het loon

  • U mag 50% van de premie voor de WIA-Bodemverzekering en WGA-Hiaatverzekering Standaard inhouden op het loon van uw werknemer.
  • De premie voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend mag u volledig inhouden op het loon van uw werknemer.Tot wanneer betaalt u premie voor uw werknemers?
Op een bepaalde leeftijd betaalt u voor uw werknemer geen premie meer. Wanneer dat is, verschilt per verzekering.

  • WIA-Bodemverzekering
         U betaalt geen premie meer vanaf 24 maanden voor de AOW-leeftijd van uw werknemer.
  • WIA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend
         U betaalt geen premie meer vanaf 48 maanden voor de AOW-leeftijd van uw werknemer.


De wettelijke AOW-leeftijd is gekoppeld aan de verjaardag van uw werknemer. Dat betekent dat u geen premie meer betaalt vanaf de verjaardag van uw werknemer. De AOW-leeftijd berekent u op de website van SVB.


Premievrijstelling voor een arbeidsongeschikte werknemer

  • Verklaart UWV dat uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is? Uw werknemer en u krijgen premievrijstelling voor de WIA-Bodemverzekering. Dat             betekent dat u geen premie betaalt voor deze verzekering.
  • Is uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt? Uw werknemer en u krijgen premievrijstelling voor de WIA-Bodemverzekering, de WGA-Hiaatverzekering       Standaard én de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend.


U vraagt premievrijstelling aan door ons een kopie van de beschikking van UWV, waarop het arbeidsongeschiktheidspercentage staat, te sturen.