REKENVOORBEELDEN

Ieder kwartaal sturen wij u een factuur. Hierop ziet u de premiebedragen per werknemer. Hieronder vindt u rekenvoorbeelden voor het berekenen van de premies. Wij gaan in de rekenvoorbeelden uit van een werknemer met een bruto verzekerd loon van € 30.000. Het bruto verzekerd loon, ook wel SV-loon, is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals bijvoorbeeld vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en dertiende maand. In 2016 is het SV-loon maximaal
€ 52.763.

WIA-Bodemverzekering
De premie is 0,12% van het verzekerd salaris. 
Werkgever en werknemer betalen ieder € 1, 50 premie bruto per maand. U berekent dat door:

  • Premiepercentage 0,12% x € 30.000 verzekerd salaris = € 36 per jaar in totaal. Werknemer en werkgever betalen ieder de helft.


WGA-Hiaatverzekering Standaard
De premie is 0,13% van het verzekerd salaris. 
Werkgever en werknemer betalen ieder € 1, 63 premie bruto per maand. U berekent dat door:

  • Premiepercentage 0,13% x € 30.000 verzekerd salaris = € 39 per jaar in totaal. Werknemer en werkgever betalen ieder de helft.


WGA-Hiaatverzekering Aanvullend
De premie is 0,11% van het verzekerd salaris. 
Een werknemer betaalt € 2,75 premie bruto per maand. U berekent dat door:

  • Premiepercentage 0,11% x € 30.000 verzekerd salaris = € 33 per jaar in totaal. Een werknemer betaalt de volledige premie.