veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Ben ik verplicht om deze WIA Metalektro verzekeringen aan te bieden aan mijn werknemers?
Nee. Via dit schema kunt u zien wat u moet doen om aan de cao verplichtingen te voldoen.

Wat is er voor mijn werknemer geregeld als hij of zij twee jaar ziek is?
Als uw werknemer na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk is, dan wordt uw werknemer gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat uw werknemer nog kan en hoeveel hij of zij daarmee kan verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als uw werknemer volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt is, dan krijgt uw werknemer te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. Deze krijgt uw werknemer van UWV.

Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.
Met de uitkering van UWV komt uw werknemer helaas niet altijd op het inkomen dat hij of zij gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen het inkomen aan. De hoogte van de uitkering die uw werknemer van UWV en WIA Metalektro krijgt is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de uitkeringen van WIA Metalektro vindt u hier.


Kunnen mijn zieke werknemers zich ook verzekeren?

 • Een werknemer met een WIA-uitkering kan zich wel verzekeren bij de WIA Metalektro.
 • Een zieke werknemer kan zich niet verzekeren bij WIA Metalektro. Is uw werknemer minimaal vier aaneengesloten weken hersteld, dan kan hij of zij zich aanmelden voor de verzekeringen van WIA Metalektro. Er is een aantal uitzonderingen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Een werknemer met een WAO-uitkering van de overheid kan zich niet verzekeren bij WIA Metalektro.


Wat als mijn werknemer werkloos wordt?
Of werkloosheid gevolgen heeft voor de uitkering is afhankelijk van het soort uitkering.

 • De lopende uitkering uit de WIA-Bodemverzekering wordt bij werkloosheid beëindigd. Ook kan uw werknemer geen aanspraak maken op een uitkering in de toekomst zolang hij werkloos is.
 • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Standaard loopt tijdens werkloosheid gewoon door. Was de eerste ziektedag van uw werknemer voor 1 januari 2012 Dan heeft uw werknemer geen recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij werkloosheid.
 • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend loopt ook gewoon door bij werkloosheid. Ook kan uw werknemer aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend als zijn eerste ziektedag nog tijdens zijn dienstverband in de Metalektro was en hij op dat moment verzekerd was. Wordt uw werknemer ziek als hij al werkloos is, dan heeft hij geen recht op een uitkering op basis van deze verzekering. Hij kan zich na het verlaten van de bedrijfstak niet meer verzekeren bij Metalektro. Uiteraard betalen hij en u dan ook geen premie meer.

Wie is MN?
MN is de uitvoerder en administrateur van de WIA Metalektro verzekeringen. Het is een onafhankelijke organisatie die onder andere actief is in de uitvoering en administratie van pensioenen en verzekeringen, bestuursondersteuning en institutioneel vermogensbeheer.

Wie is de ROM?
De ROM (voluit: Stichting Raad van Overleg in de Metalektro) is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Daar vinden de onderhandelingen plaats over de cao’s in de Metalektro en wordt het beleid voor de sector bepaald. Onderwerpen die in het bestuur worden besproken: arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt & opleiding, pensioenen, etc.

De ROM is ook verantwoordelijk voor het oprichten en instandhouden van fondsen (zoals het pensioenfonds PME, Sociaal fonds of het opleidingsfonds A+O Metalektro) en andere initiatieven (zoals WIA Metalektro verzekeringen) die voor de sector van belang zijn.

In de ROM zijn werkgevers- en werknemersorganisaties gelijk vertegenwoordigd:

 • FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 • FNV Metaal, vakbond voor de metaal- en technologische industrie
 • CNV Vakmensen, vakbond voor bouw, voeding, vervoer, industrie en facilitaire dienstverlening
 • De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening
 • VHP2, vakbond voor hoogopgeleid personeel


Wie is Achmea Schadeverzekeringen N.V.?
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is de verzekeraar van de WIA Metalektro verzekeringen. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is een van de grotere financiële dienstverleners in de Benelux. Ze maakt deel uit van koepelorganisatie Eureko, een financiële dienstverlener met als voornaamste activiteit verzekeringen. Werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de ROM, hebben Achmea Schadeverzekeringen N.V. verzocht om speciaal voor de Metalektrosector verzekeringen samen te stellen die het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid compenseren: de WIA Metalektro verzekeringen.

Wie is Aon?
Aon is tussenpersoon van de WIA Metalektro verzekeringen. Zij kan werkgevers van informatie voorzien over deze verzekeringen. Verder bemiddelt Aon landelijk op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij.

WIA METALEKTRO VERZEKERINGEN


Wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering?
Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat uw werknemer 15% of meer arbeidsongeschikt is? Mogelijk komt uw werknemer in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat uw werknemer van UWV ontvangt. Bekijk hier of uw werknemer aan de voorwaarden voldoet om een uitkering van WIA Metalektro te krijgen.

Hoe hoog is de uitkering?
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:

 • Het arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • Het gemiddelde loon per dag;
 • De hoogte van de UWV-uitkering;
 • Hoeveel uw werknemer nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat uw werknemer nog kan verdienen.


Bereken het inkomen van uw werknemer met de WIA Calculator. Hier leest u meer.

Tot wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering?
Uw werknemer heeft recht op een uitkering, zolang hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Lees er hier meer over.

ADMINISTRATIEF


Hoe hoog is de premie en hoe betaal ik premie?
Ieder kwartaal sturen wij u een nota. Op de nota staat de totale premie die u moet betalen en de premie per werknemer. De premiepercentages vindt u hier.

 • U mag 50% van de premie voor de WIA-Bodemverzekering en WGA-Hiaatverzekering Standard inhouden op het loon van uw werknemer.
 • De premie voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend houdt u volledig in op het loon van uw werknemer. Voorbeelden van de premieberekening vindt u hier.


Hoe zeg ik de WIA Metalektro verzekering(en) op?
De contractsperiode bedraagt twee  jaar en wordt daarna telkens met een jaar verlengd. U kunt na afloop van de eerste contractsperiode de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit kunt u doen via aangetekende brief aan WIA Metalektro:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

Hoe kan mijn werknemer de WIA Metalektro verzekering(en) opzeggen?
Uw werknemer moet de verzekering(en) zelf schriftelijk opzeggen. Als hij minimaal een jaar heeft deelgenomen kan hij de verzekering(en) op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit moet hij doen via een brief of e-mail aan:

metalektrowia@mn.nl of
WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

De werknemer geeft u een kopie van zijn opzegging. Als wij een opzegging van uw werknemer hebben ontvangen bevestigen wij dit per brief aan u.


VRAAG HET WIA METALEKTRO


Ik volg al een re-integratietraject, wat nu?
U kunt dit traject gewoon blijven volgen. Wellicht kunnen we samenwerken met de partij waar u nu een traject volgt. Of we kunnen op een later moment iets voor u betekenen.

Kan ik opleidingskosten vergoed krijgen?
Dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De casemanager overlegt met u en beslist of er een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.

Kan ik voor juridische hulp bij jullie terecht?
Nee. Wij kunnen u wel adviseren waar u de juiste juridische hulp kunt krijgen.

Ben ik verplicht om mee te werken aan begeleiding?
Nee. U doet vrijwillig mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We werken altijd met een machtiging en werken conform AVG (privacywetgeving).

Welke hulp kan ik verwachten?
Als u gekozen heeft voor een van onze verzekeringen, dan kunt u onze hulp krijgen. Onze hulp is altijd maatwerk, met een vast contactpersoon. Wij stemmen alles af op uw wensen en behoeften. Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons bereiken op:

Telefonisch via 070 316 01 88 of
Stuur een e-mail naar vraaghetmetalektro@mn.nl
Leest u de brochure ‘Begrijpt u het nog?’