onze verzekeringen

Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt dan heeft dat (soms) ingrijpende financiële gevolgen. Met onze verzekeringen zorgen wij ervoor dat uw werknemer een aanvulling krijgt op de uitkering die hij van UWV krijgt en zelfs een uitkering krijgt als hij of zij van UWV niets krijgt.

We bieden drie verzekeringen aan:


In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering. Ook ziet u tot wanneer de uitkering duurt en wat de hoogte is.

De WIA-Bodemverzekering

De WGA-Hiaatverzekering Standaard

De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een extra verzekering, alleen in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard

Voor wie?

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is.

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

Hoeveel?

• De uitkering vult het inkomen aan tot in      veel gevallen 100% van het verzekerd        salaris

• De hoogte is afhankelijk van het                  arbeidsongeschiktheidspercentage en        het gemiddelde loon per dag.

• De hoogte is afhankelijk van het laatst        verdiende loon en het                                  arbeidsongeschiktheidspercentage.

De uitkering is 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) verzekerde salaris maal het arbeidsongeschikheidspercentage minus de WGA-vervolguitkering.

Let op: voor de extra uitkering geldt dat de uitkering 75% is van het verschil tussen het laatst verdiende verzekerde loon en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering. (Alleen als u op of na 1 januari 2012 ziek werd.)

• De hoogte van de uitkering is afhankelijk    van de hoogte van uw oude en nieuwe        loon.

• Wanneer u blijft werken naast uw                uitkering kunt u in aanmerking komen          voor een aanvullende uitkering tot 75%      van uw verzekerde salaris.

• Let op: blijft u werken naast uw                    uitkering?Mogelijk komt u in aanmerking    voor een uitkering van 75%.

Tot wanneer?

Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• maximaal 7,5 jaar, of tot
• hij/zij de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar      en 3 maanden) bereikt, of
• hij/zij niet meer 15% tot 35%                        arbeidsongeschikt is, of
• hij/zij werkloos wordt, de uitkering start      weer als uw werknemer werkt binnen of      buiten de Metalektro.

Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• hij/zij de AOW-leeftijd bereikt (maximaal      67 jaar en 3 maanden), of
• hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt    wordt, of
• hij/zij duurzaam arbeidsongeschikt              wordt, of
• hij/zij geen WGA-vervolguitkering meer      krijgt van UWV, of
• hij/zij komt te overlijden.

Uw werknemer krijgt een uitkering tot:

• hij/zij de AOW-leeftijd bereikt (maximaal      67 jaar en 3 maanden), of
• hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt    wordt, of
• hij/zij duurzaam arbeidsongeschikt               wordt, of
• hij/zij komt te overlijden.

Voor de extra uitkering geldt dat deze komt te vervallen wanneer niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat minimaal 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut.