opzeggen

Stop de deelname voor al uw werknemers
De contractsperiode van onze verzekeringen is één jaar. Daarna verlengen wij uw deelname steeds met één jaar. Na afloop van de eerste contractsperiode kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen naar:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

Stop de deelname van één werknemer
Uw deelname geldt voor al uw werknemers. Heeft u een werknemer die niet deel wil nemen? Uw werknemer moet de verzekering(en) zelf schriftelijk opzeggen. Als uw werknemer minimaal één jaar heeft deelgenomen kan hij of zij de verzekering(en) op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Uw werknemer stuurt een aangetekende brief aan:

WIA Metalektro
Antwoordnummer 91030
2509 VC  Den Haag

Wij sturen uw werknemer en u een bevestiging van de opzegging.