wga-hiaatverzekering aanvullend

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook de rekenvoorbeelden van Kees en Monique.

De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een extra verzekering, alleen mogelijk in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard

Voor wie?

De verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen tot minimaal 70% als UWV beslist dat uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is.

Let op: Benut uw werknemer minimaal 50% van de restverdiencapaciteit? Uw werknemer krijgt een extra aanvulling van 5%. Het inkomen wordt aangevuld tot 75%.

Voorwaarden?

Uw werknemer krijgt een uitkering als hij/zij:

• volgens UWV 35% tot 80% arbeidsongeschikt is, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag.

Let op: Voor de aanvulling van 5% (tot een percentage van 75%) geldt dat uw werknemer:

• een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, en
• tenminste de helft van het bedrag verdient dat hij/zij volgens UWV nog kan verdienen (minimaal 50% van de                                restverdiencapaciteit).

Vanaf wanneer?

De uitkering start:

• na afloop van de loongerelateerde uitkering van UWV, en
• als uw werknemer gekeurd is door UWV.

Tot wanneer?

Uw werknemer krijgt uw uitkering totdat hij/zij:

• de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• duurzaam arbeidsongeschikt wordt, of
• komt te overlijden.

Let op: De extra aanvulling van 5% vervalt als uw werknemer niet langer minimaal 50% van de restverdiencapaciteit benut.

Hoeveel?

De hoogte van de uitkering

• is afhankelijk van de hoogte van het oude en nieuwe loon. De uitkering is 70% van het verzekerde (gemaximeerde) salaris minus de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering minus 70% van de nieuwe inkomsten uit arbeid.

Let op: voor de extra uitkering tot 75% geldt dat de hoogte van de uitkering 75% is van het verschil tussen uw laatstverdiende verzekerde salaris en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering.

De premie

U mag 100% van de premie inhouden op het loon van uw werknemer.

U betaalt geen premie voor deze verzekering:

• als uw werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is, of
• vanaf 48 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.