WIA-Bodemverzekering

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Wim.

De WIA-Bodemverzekering

Voor wie?

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat uw werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is.

Voorwaarden?

Uw werknemer krijgt een uitkering als hij/zij:

• volgens UWV 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag, en
• binnen of buiten de Metalektro werkzaam is, maar niet bij werkeloosheid.

Vanaf wanneer?

De uitkering start:

• na twee jaar loondoorbetaling, en
• als uw werknemer gekeurd is door UWV.

Tot wanneer?

Uw werknemer krijgt uw uitkering tot:

• een maximale duur van 7,5 jaar, of tot
• hij/zij de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar en 3 maanden) bereikt, of
• hij/zij niet meer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, of
• hij/zij werkloos wordt, de uitkering start weer als uw werknemer werkt binnen of buiten de Metalektro.

Hoeveel?

De uitkering vult het inkomen aan tot in veel gevallen 100% van het verzekerd salaris.

De premie

Samen met uw werknemer betaalt u premie. U mag 50% van de premie inhouden op het loon van uw werknemer.

U betaalt geen premie voor deze verzekering

• als uw werknemer 15% of meer arbeidsongeschikt is, of
• vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.