IN DE WAO (ZIEK VOOR 1-1-2004)

U krijgt een WAO-uitkering van UWV als u voor 1 januari 2004 ziek bent geworden en vanaf die tijd niet meer volledig aan het werk bent gegaan. Werknemers die in 2004 of daarna ziek zijn geworden komen in aanmerking voor een WIA-uitkering (dit is de vervanger van de WAO).

Als u een WAO-uitkering ontvangt dan kunt u zich niet verzekeren. Ontvangt u een WIA-uitkering dan kunt u zich verzekeren voor het gedeelte dat u wel arbeidsgeschikt bent.