wat zegt de wet

Als u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Hieronder staan de belangrijkste op een rij.

De wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
In deze wet is geregeld dat uw werkgever uw loon doorbetaald in de eerste twee jaar dat u ziek bent. Op deze manier heeft u als werknemer de kans om te herstellen. Hoeveel uw werkgever betaalt staat in de CAO.

CAO Metalektro, loondoorbetaling bij ziekte
In de CAO Metalektro hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over loondoorbetaling als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Uw werkgever betaalt uw salaris maximaal 24 maanden door. In het eerste jaar is dit 100% van uw loon. Daarna betaalt hij u nog 80% van uw loon.

Wet verbetering Poortwachter
Als u ziek bent, bent u samen met uw werkgever verplicht te werken aan uw herstel. In de wet verbetering Poortwachter staat welke stappen u samen met uw werkgever moet nemen. U bent samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Op de site van UWV vindt u dit stappenplan.

De wet WIA
Als u na twee jaar van ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon, deze krijgt u van UWV. Er zijn twee soorten uitkeringen via de WIA geregeld. De WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Meer informatie vindt u op de website van UWV.

De wet WAO
De WAO is vervangen door de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden, vallen nog onder de WAO. Op de website van UWV vindt u meer informatie over de WAO.