Stichting Raad van Overleg in de Metalektro

ROM staat voor Stichting Raad van Overleg in de Metalektro
De Stichting ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Hier vinden ondermeer de onderhandelingen plaats over de cao’s Metalektro.

In de stichting zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers:

  • De Vereniging FME-CWM, namens werkgevers;
  • FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 Metalektro namens werknemers.


Doel van de ROM is het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Om dit doel te bereiken kent de ROM de volgende rollen:

  • Platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners;
  • Oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF);
  • Bevorderen van overleg tussen werkgevers en werknemers in de afzonderlijke ondernemingen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie.


De stichtingsbesturen, commissies en werkgroepen zijn paritair samengesteld. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van sociale partners (werkgevers en werknemers) de bedrijfstak gezamenlijk besturen.