WIA, WAT IS HET EN WAT BETEKENT HET VOOR MIJ?

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Als een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk kan, dan wordt hij of zij gekeurd door UWV. Dat betekent dat UWV kijkt wat een werknemer nog kan en hoeveel hij of zij daarmee kan verdienen. Op die manier stelt UWV het zogenaamde arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Bepaalt UWV dat een werknemer arbeidsongeschikt is? Dan krijgt hij of zij te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon. Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering van UWV zijn een werkgever en werknemer verplicht al in de eerste twee jaar een aantal dingen doen, de re-integratieplicht. U leest daar meer over op de website van UWV.

Met de uitkering van UWV komt een werknemer helaas niet altijd op het inkomen dat hij of zij gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen het inkomen aan. De hoogte van de uitkering die een werknemer van UWV en WIA Metalektro krijgt is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat ziet u in onderstaand schema.

Arbeidsongeschiktheids-percentageUitkering UWVUitkering WIA Metalektro, maximaal salaris tot € 58.311 (2021)
Minder dan 15%GeenGeen
15% tot 35%Geen• WIA-Bodemuitkering
35% tot en met 80%WGA-uitkering• WGA-Hiaatuitkering Standaard

• WGA-Hiaatuitkering Aanvullend

80% tot en met 100% niet duurzaamWGA-uitkering• WGA-Hiaatuitkering Standaard

• WGA-Hiaatuitkering Aanvullend

80% tot en met 100% duurzaamIVA-uitkeringGeen