hoogte van mijn uitkering

Wat bepaalt de hoogte van mijn uitkering?
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere:

 • Uw arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • De hoogte van uw verzekerde loon;
 • De hoogte van uw UWV-uitkering;
 • Hoeveel u nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat u nog kunt verdienen.


Hieronder ziet u de formules waarmee de hoogte van uw uitkering wordt berekend. Of bereken uw inkomen zelf met de 
WIA Calculator. Meer informatie over onze verzekeringen en de voorwaarden vindt u hier.

WIA-Bodemuitkering
WIA-Bodemuitkering = arbeidsongeschiktheidspercentage X verzekerd loon

 • UWV stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
 • Uw verzekerd loon is uw SV-loon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand, dit is uw verzekerd salaris. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261 dagen. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.


Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Wim.

WGA-Hiaatuitkering Standaard
WGA-Hiaatuitkering Standaard = (70% X arbeidsongeschiktheidspercentage X Verzekerd loon) – WGA-vervolguitkering.

 • UWV stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
 • Uw verzekerd loon is u uw SV-jaarloon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.
 • UWV bepaalt de hoogte van de WGA-vervolguitkering.


Bent u 80% tot 100% arbeidsongeschikt? Als u aan de voorwaarden voldoet wordt uw inkomen aangevuld tot minimaal 75% van uw laatst verdiende verzekerde salaris. Dit geldt alleen als u ziek bent geworden op of na 1 januari 2012. Meer leest u hier.

Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Piet.

WGA-Hiaatuitkering Aanvullend
WGA-Hiaatuitkering Aanvullend = 70% X (oude loon – nieuwe loon) – (WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering) – (WGA-Hiaatverzekering Standaard uitkering).

 • Uw oude loon, is uw SV-jaarloon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand, dit is uw verzekerd loon. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.
 • Uw nieuwe loon is het loon dat u nu verdient.
 • UWV bepaalt of u een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering krijgt en hoe hoog de uitkering is.


Verdient u minimaal de helft van wat u volgens UWV nog kunt verdienen? U krijgt een extra uitkering. 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris minus de wettelijke WGA-uitkering en minus 75% van het nieuwe loon. Dit geldt alleen als u ziek bent geworden op of na 1 januari 2012.

Bekijk de rekenvoorbeelden van Kees en Monique.