Verzekering aanvragen

Verzekeringen WIA Metalektro speciaal voor CAO Metalektro
Heeft uw werkgever zich aangesloten bij de verzekeringen van WIA Metalektro? Alleen dan kunt u deelnemen aan onze verzekeringen. De WIA Metalektro verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor de werkgevers en werknemers die onder de CAO Metalektro vallen. Treedt uw werkgever nieuw toe tot de Metalektro? Dan krijgt hij een aanbieding van WIA Metalektro. Uw werkgever kan er zelf voor kiezen of hij hiervan gebruik wil maken.

Stuur uw aanmeldformulier om uw deelname te bevestigen
Heeft uw werkgever een verzekering bij WIA Metalektro? Uw werkgever meldt u bij ons aan. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever sturen wij u rechtstreeks of via uw werkgever een aanmeldformulier. U meldt zich aan voor deelname door het aanmeldformulier naar ons terug te sturen. Komt u nieuw in dienst dan kunt u direct per aanvang van uw dienstverband deelnemen aan de WIA Metalektro verzekeringen. Wilt u niet deelnemen? Stuur ons dan ook het aanmeldformulier terug en geef hierop aan dat u niet wilt deelnemen aan de verzekeringen. Let op: u moet binnen drie maanden na het begin van uw dienstverband reageren. Als u later reageert, dan vragen wij u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u nog geen formulier van ons ontvangen? Vraag uw werkgever of u al bij ons bent aangemeld.

Meer weten?
Neem contact op met onze afdeling Klanteninformatie door een e-mail te sturen naar metalektrowia@mn.nl of via telefoonnummer 070 316 08 66.