ONZE VERZEKERINGEN

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft dat (soms) ingrijpende financiële gevolgen. Met onze verzekeringen zorgen wij ervoor dat u een aanvulling krijgt op uw UWV-uitkering. Zelfs als u van UWV geen uitkering krijgt, kan het zijn dat u van WIA Metalektro wel een uitkering krijgt.

We bieden drie verzekeringen aan:


In onderstaand overzicht ziet u wanneer u in aanmerking komt voor een uitkering. Ook ziet u tot wanneer de uitkering duurt en wat de hoogte is.

De WIA-BodemverzekeringDe WGA-Hiaatverzekering StandaardDe WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een extra verzekering, alleen in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard

Voor wie?De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent.De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent.

Let op: als u minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent, krijgt u een extra uitkering.

De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent.

Let op: als u minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent, krijgt u een extra uitkering.

Hoeveel?• De uitkering vult vaak aan tot 100% van het salaris

• De hoogte is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw gemiddelde loon per dag.

• De hoogte is afhankelijk van uw laatst verdiende loon en uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Let op: voor de extra uitkering geldt dat u 75% van het verschil tussen het laatst verdiende verzekerde loon en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering krijgt.

• De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw oude en nieuwe loon.
Tot wanneer?U krijgt uw uitkering tot:

• maximaal 7,5 jaar, of
• u de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar en 3 maanden) bereikt, of
• u niet meer 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent, of
• u werkloos wordt, de uitkering start weer als u weer werkt binnen of buiten de Metalektro.

U krijgt uw uitkering totdat:

• u de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• u meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt, of
• u geen WGA-vervolguitkering meer krijgt van UWV, of
• u komt te overlijden.

U krijgt uw uitkering totdat:

• u de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• u meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt, of
• u komt te overlijden.