WGA-HIAATVERZEKERING AANVULLEND

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook de rekenvoorbeelden van Kees en Monique.

De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend

Een extra verzekering, alleen mogelijk in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard.

Voor wie?De verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen tot minimaal 70% als UWV beslist dat u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent.

Let op: Benut u minimaal 50% van uw restverdiencapaciteit? U krijgt een extra aanvulling van 5%. Uw inkomen wordt aangevuld tot 75%.

Voorwaarden?U krijgt een uitkering als u:

• volgens UWV 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag.

Let op: Voor de aanvulling van 5% (tot een percentage van 75%) geldt dat u:
• een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, en
• tenminste de helft van het bedrag verdient dat u volgens UWV nog kan verdienen (minimaal 50% van uw restverdiencapaciteit).

Vanaf wanneer?De uitkering start:

• na afloop van de loongerelateerde uitkering van UWV, en
• als u gekeurd bent door UWV.

Tot wanneer?U krijgt uw uitkering totdat u:

• de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) wordt, of
• komt te overlijden.

Let op: De extra aanvulling van 5% vervalt als u niet langer minimaal 50% van de restverdiencapaciteit benut.

Hoeveel?De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het oude en nieuwe loon. De uitkering is 70% van het verzekerde (gemaximeerde) salaris minus de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering minus 70% van de nieuwe inkomsten uit arbeid.

Let op: voor de extra uitkering tot 75% geldt dat de hoogte van de uitkering 75% is van het verschil tussen uw laatstverdiende verzekerde salaris en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering.

 De premieUw werkgever mag 100% van de premie inhouden op uw loon.

U betaalt geen premie voor deze verzekering:

• als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, of
• vanaf 48 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt.