WGA-HIAATVERZEKERING STANDAARD

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Piet.

De WGA-Hiaatverzekering Standaard
Voor wie?De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent.

Let op: een werknemer die minimaal 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is krijgt een extra uitkering.

Voorwaarden?U krijgt een uitkering als u:

• volgens UWV 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent, en
• recht heeft op een WGA-vervolguitkering van UWV, en
• minimaal het minimumloon verdient, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag, en
• werkzaam bent binnen of buiten de Metalektro. Ook als u werkloos wordt, behoudt u uw recht op een uitkering.

Let op: Voor de extra uitkering geldt dat u:

• 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar niet duurzaam, en
• een WGA-loongerelateerde uitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV krijgt, en
• op of na 1 januari 2012 ziek bent geworden.

Vanaf wanneer?De uitkering start:

• na afloop van de loongerelateerde uitkering van UWV of als u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de WGA-loonaanvullingsuitkering, en
• als u gekeurd bent door UWV.

Tot wanneer?U krijgt uw uitkering totdat u:

• de AOW-leeftijd bereikt (maximaal 67 jaar en 3 maanden), of
• minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, of
• duurzaam arbeidsongeschikt wordt, of
• geen WGA-vervolguitkering meer krijgt van UWV, of
• komt te overlijden.

Hoeveel?De hoogte van de uitkering:

• is afhankelijk van het laatst verdiende loon en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering is 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) verzekerde salaris maal het arbeidsongeschikheidspercentage minus de WGA-vervolguitkering.

Let op: De extra uitkering vult het inkomen aan tot minimaal 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris.

De premieSamen met uw werkgever betaalt u premie. Uw werkgever mag 50% van de premie inhouden op uw loon.

U betaalt geen premie voor deze verzekering

• als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, of
• vanaf 48 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt.