WIA-BODEMVERZEKERING

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over onze verzekering. Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Wim.

De WIA-Bodemverzekering
Voor wie?De verzekering zorgt voor een inkomen als UWV beslist dat u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent.
Voorwaarden?U krijgt een uitkering als u

• volgens UWV 15% tot 35% arbeidsongeschikt ben, en
• verzekerd was op de eerste ziektedag, en
• binnen of buiten de Metalektro werkzaam bent, maar niet bij werkeloosheid.

Vanaf wanneer?De uitkering start:

• na twee jaar loondoorbetaling, en
• als uw werknemer gekeurd is door UWV.

Tot wanneer?U krijgt uw uitkering tot:

• maximaal tot 7,5 jaar, of tot
• u de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar en 3 maanden) bereikt, of
• u niet meer 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent, of
• u werkloos wordt, de uitkering start weer als u werkt binnen of buiten de Metalektro.

Hoeveel?De uitkering vult het inkomen aan tot in veel gevallen 100% van het verzekerd salaris.
De premieSamen met uw werkgever betaalt u premie. Uw werkgever mag 50% van de premie inhouden op uw loon.

U betaalt geen premie voor deze verzekering

• als u 15% of meer arbeidsongeschikt bent, of
• vanaf 24 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt.